Ga naar hoofdinhoud

Schuttersgenootschap Het Goor
Schuttersgenootschap Het Goor draagt veel zorg voor de privacy van haar websitebezoekers en vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt via deze website handelt Schuttersgenootschap Het Goor in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Cookies
Schuttersgenootschap Het Goor maakt gebruik van functionele en analytische cookies wat ons inzicht oplevert over het gebruik van de website. Deze cookies bevatten gegevens zoals uw webbrowser, de tijd dat u op onze website aanwezig bent of het aantal pagina’s dat u hebt bekeken. Cookies worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Schuttersgenootschap Het Goor te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Schuttersgenootschap Het Goor maakt geen gebruik van tracking cookies.

Toepassingsgebied privacy statement
Dit privacy statement is van toepassing op alle webpagina’s van Schuttersgenootschap Het Goor. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Back To Top